Kriget mot försäkringskassan

Nu har det börjat. Kriget vi för mot försäkringskassan. Trodde att det fanns en medmänsklighet hos folk som arbetar med människorelaterande yrken. Men icke. Flera dagar har jag nu brottats mot dem. Idag fick jag nog. Vi orkar inte mer. Vi har nog för att strida mot Hugos sjukdom. Idag har vi alla fall knåpat ihop följande:
 

Hej!

 

Nu ska jag berätta vår historia och vårt krig vi just nu för mot försäkringskassan i samband med att vi väntar på operation för vår sons hjärntumör. Den 21/3 skrev läkaren ett intyg för Vård av Allvarligt Sjukt Barn, med datering den 18/3 då vi fick det mest fasansfulla besked en förälder kan få. Er son ha en förändring, en knöl, det är en tumör som klassas som hjärntumör eftersom den sitter i centrala nervsystemet inne i ryggmärgskanalen, alltså cancer. Dessa ord ekar fortfarande inuti våra huvuden. Varje morgon vaknar vi och det går exakt en sekund innan vi påminns och förs tillbaka till verkligheten, att det faktiskt händer oss på riktigt. Vår son har en hjärntumör.

Trots att det i läkarintyget står att vår son har en nyupptäckt tumör i ryggmärgskanalen, att han är tvungen att opereras och att föräldrarna ska närvara 24 timmar om dygnet för undersökningar och korsettbehandling samt att vi som föräldrar inte ska jobba på grund av den psykiska stress beskedet och sjukdomen innebär, avslår försäkringskassan Vård av Allvarligt Sjukt Barn med hänvisning till att läkaren uttalat sig ”att det just nu inte finns påtagligt hot för barnets medicinska tillstånd”. Enligt läkaren så menar han och samtliga personer vi varit i kontakt med på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid neuropediatriska mottagningen samt onkologavdelningen att en hjärntumör klassas som livshotande och att det är självklart för dem att vi ska få Vård av Allvarligt Sjukt Barn. Försäkringskassan menar att läkare och Försäkringskassan talar olika språk, att de inte förstår varandra och beklagar att just vi är de som hamnar mellan stolarna.

 

Så, nu till berättelsen om vår kämpe Hugo:

I oktober 2013 upptäckte vi att hans rygg såg sned ut. Skulderbladen satt inte i linje med varandra. Vi tittade, iakttog och begrundade ryggen. Dagen efter ringde vi barnläkarmottagningen och beskrev vår oro och vad vi såg. Redan dagen efter, torsdagen den 31 oktober, fick vi en tid hos Barnläkarmottagningen. Annars är det runt åtta veckors väntetid så vi förstod att det var allvarligt redan då. Vi träffade en läkare som direkt sa att det handlade om skolios. Blev skickade till röntgen och fick där se bilderna direkt. Vilket fick maginnehållet att vilja komma upp. Vi förstod att ryggen skulle vara vriden, men inte i vilken omfattning. Fick besked av läkaren att han skulle återkomma inom 14 dagar. Redan dagen efter, 1 november, ringde han och förmedlade att läget var allvarligt, att Hugo hade kraftig skolios och en krök som var 48 grader. Vi fick förklarat för oss att ryggraden både var krökt och roterad. Han vågade inta avvakta utan hade redan skickat en remiss till Huddinge Sjukhus och till ortopedmottagningen vid ryggsektionen. Redan någon vecka senare började Hugo bli trött, låta när han andades och få ont i ryggen då han gick.

 Kallelsen kom och den 12 december träffade vi för första gången doktor Paul Gerdhem som ganska snabbt konstaterade att krökningen blivit värre. Han påpekade noga för oss att kröken i Hugos rygg satt på ett ovanligt ställe, var stor, åt fel håll i jämförelse med det normala vid skolios och troligtvis skulle kräva operation eftersom en korsett troligtvis inte skulle komma åt kröken. Han beslutade att en magnetröntgen skulle göras så fort som möjligt. Vi hade dock inte tid att vänta på magnetröntgen då han menade att tiden var knapp för att få stopp på att kröken skulle bli ännu värre. Med anledning av det remitterades vi redan dagen efter till en ryggortoped, Mats Hoffsten i Huvudsta vid TeamOlmed. Han bekräftade vartenda ord Paul hade förmedlat till oss och var osäker på om han skulle lyckas göra en korsett som skulle kunna hjälpa Hugo. Vi skickades återigen till röntgen. Ännu mer krökning av ryggraden, så mycket som 60 grader var det nu. Ända fram till den 23 december var vi varje dag på sjukhus, olika. Det var röntgen, mätning, gjutning av korsett, slipning av korsett, utprovning av korsett, röntgen igen, med och utan korsett. Under jul- och nyårshelgerna färdigställdes korsetten och den 7 januari 2014 åkte vi för att hämta korsetten. Då Mats Hoffsten spände på korsetten på Hugo gjorde det ont, ett hjärtskärande skrik och en ledsen son med fasa i blicken var det som mötte oss. Vi fick instruktioner om att Hugo skulle vara hemma från förskolan en vecka för att vänja sig vid korsetten och det skulle ske enligt ett speciellt schema. Det var hemskt att se sin son lida, se smärtan i hans ögon men ändå vara tvungen att genomföra för hans skull. Tillslut nådde vi målet, 24 timmar om dygnet. Han fick enbart ta av korsetten då han duschade eller badade. Väl på dagis fungerade det bra. Han är tålig och accepterar att han måste ha den. Många gånger fick vi åka från jobbet för att spänna om, ändra eller ta av korsetten då han skulle gå på toaletten. Vilket han vägrade göra med korsetten på. Fortfarande besökte vi sjukhus titt som tätt för röntgen, justering av koretten samt neurologiska kontroller och andra besök inför magnetröntgenundersökning.

Vi tyckte ändå att det fungerade bra och hade kommit in i en vardag med korsett och såg det nu ganska naturligt. Nätterna var och är jobbiga. Hugo vaknar en gång i timmen och skriker för att det gör ont av korsetten. Ingen får sova utan vi sover i skift. Går till jobbet som en zombie, men det är ett andhål till att få vara normal och inte brottas med saker som en fyra-åring inte ska behöva gå igenom.

Dagen kommer då Hugo ska genomföra sin magnetröntgen, 27 februari. Som vanligt tapper och duktig. Undersökningen tar lång tid, uppvakningen ur narkos var inte smärtfri, men genomförbar. Vi åker hem och vardagen rullar på.

Skolios- och ryggläkaren Paul Gerdhem ringer upp redan måndagen den 3 mars. Han berättar att de hittat ”något” i Hugos rygg, inne i ryggmärgskanalen som inte ska vara där. Mer vill han inte säga. Han berättar att han skickat bilderna vidare till Barnneurokirurg för att få ett utlåtande. Han säger också att en ny magnetröntgen i narkos ska genomföras snarast. Han ber att få återkomma.

Remiss kommer till barnneurokirurg och barnneurolog. Vi ska vara där den 18 mars. Det var nu beskedet om hur de ville behandla skoliosen skulle komma, trodde vi. Vi hade fått information av Paul Gerdhem att det kunde bli aktuellt med att operera in stag eller magneter för att räta ut kröken. Väntade de för länge med det kunde det varar för sent och inre organ skulle påverkas.

Det besked vi fick fick världen att stanna och bli svart. I rummet befann sig läkare och sjuksköterska. Läkaren, Bengt Gustavsson, visade på sin dator bilderna från magnetröntgen och förklarade att: Er son ha en förändring, en knöl, det är en tumör som klassas som hjärntumör eftersom den sitter i centrala nervsystemet inne i ryggmärgskanalen, alltså cancer. Fem gånger frågade han om vi förstod. Vi nickade. Men vi förstod ingenting. Vi fick även förklarat för oss att det handlade om en elakartad tumör, förmodligen grad två på en skala av 1-4. Alltså inte den snällaste men inte heller den mest elaka. Han förklarade att hjärntumör behandlas först och främst med kirurgi och oftast i kombination med strålning och/eller cellgifter. Hur det såg ut för Hugos del kunde han inte svara på just då. Först måste ett vävnadsprov tas från tumören och analyseras. Vilket görs vid operationen. Han sa att just nu mår Hugo inte jättedåligt av den, men om den inte tas bort kommer han göra det.  Här hörde vi inte så mycket mer utan tårarna kom på oss båda och Bengt Gustavsson genomförde en undersökning av Hugo.

Bengt Gustavsson frågade hur vi tänkte kring våra jobb. Båda var fast beslutna att jobba. Vidare förmedlade han att det kan vara svårt att arbeta då man befinner sig i en sådan här situation samt att Hugo skulle genomgå en rad heldagsundersökningar samt magnetröntgen. Dessutom behandlas Hugo fortfarande med korsett 24 timmar om dygnet. Han förmedlade vidare att han skulle ordna med Vård av Allvarligt Sjukt Barn. Så att vi hade det om det skulle bli aktuellt.

Vi åkte hem, grät om vartannat och hade många frågor kring framtiden. Livet fick helt plötsligt en annan innebörd.

Vi försökte jobba, men det är svårt att få ihop ett jobb med korsettanvändning, hjärntumör, läkarbesök, samtal hit och dit. Läkarintyget kring vård av allvarligt sjukt barn inkom till Försäkringskassan. Men inga pengar har betalats ut sedan Hugo fick diagnosen hjärntumör.

I måndags, 5/5, ringde jag och frågade när pengarna skulle betalas ut. Handläggaren Linda sa att hon skulle kontakta Bengt då läkarintyget inte var fullständigt. Vad jag förstår så har Bengt Gustavsson uttryckt i telefonen att just nu finns inget medicinskt hot för Hugos liv. Vilket jag då i efterhand har förstått enligt Försäkringskassans bedömning innebär att Hugos liv inte är i fara. Dock förmedlar läkaren och alla andra vi varit i kontakt med vid Barncanceravdelningen/onkologavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus att det underförstått med en hjärntumör är hot för barnets liv. De menar att det läkarintyg som är skrivet ska räcka. Igår kompletterade en annan läkare intyget och faxade in det till Försäkringskassan, men det var inte heller tillräckligt. Vi har inget val, Hugo måste opereras för att han ska klara sitt liv. Aldrig i vår vildaste fantasi hade vi låtit vår son opereras i hjärna och ryggmärgskanal om det inte var absolut nödvändigt. Om man har en hjärntumör, en elakartad, troligtvis astrocytom grad II, är man inte allvarligt sjuk med risk för livet om behandling/operation inte genomförs? I journalen står klart och tydligt att tumören är diffust växande och att det förmodligen inte går att ta bort den varpå operationen stannar vid en öppen biopsi och sedan behandling i annan form. Vad krävs då för att ett barn ska klassas som Allvarligt sjuk? Jo när det är fara för barnets liv. Är det inte det i detta fall? Enligt handläggaren Linda samt hennes chef så ska det vara påtaglig risk för barnet liv. Vid hjärntumör är det det, i synnerhet i ryggmärgskanalen. Vad vi då får till svar är att om det skulle uppstå en livshotande komplikation vid operationen kan vi få Vård av Allvarligt Sjukt Barn. Alltså när Hugo i så fall ligger på dödsbädden. Då är vi välkomna att ringa. Vet inte om det är det första vi gör då. Alltså kan ingen förälder till ett barn med tumör få Vård av Allvarligt Sjukt barn är vår slutsats. Vilket är oerhört konstigt då det enligt Försökringskassans kriterier menas att ett barn är allvarligt sjukt när:

·         Det är stor fara för barnets liv.

·         Barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnet liv utan denna behandling.

Så enligt dessa kriterier uppfyller Hugo båda. Hjärntumör är stor fara för vilket barns eller människas liv som helst. Han är tvungen att genomgå behandling i form av operation och ev strålning och/eller cellgifter eftersom det annars finns fara för hans liv. Vilket det även gör vid dessa behandlingar.

Vidare ska läkaren skriva ett särskilt utlåtande där det ska framgå upplysningar kring diagnos, beskrivning av barnets sjukdom och behandling. Det ska också tala om hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen. Allt detta finns med i läkarintyget.

Enligt handläggaren Linda är vi föräldrar som har ett allvarligt sjukt barn, vilket både hon och hennes chef säger. Men tydligen inte tillräckligt sjuk för att det ska vara fara för hans liv. Därför, som Linda uttryckte det, är vi några få av dem som hamnar mellan stolarna.

Nu till ytterligare ett problem. I och med att vi tvingats ta Vård av Barn vid alla otaliga läkarbesök, fick ett intyg för vård av allvarligt sjukt barn av läkaren så att båda föräldrarna skulle kunna vara hemma är nu våra VAB-dagar slut. Nästa vecka opereras Hugo. Först en ca tolv timmar lång operation för att om möjligt avlägsna något av tumören, sedan ska han hållas nedsövd ett-två dygn för att sedan återigen opereras i ca åtta-tio timmar för att sätta in stag i ryggen för skoliosen. Efter det kommer han återigen vara nedsövd ett-två dygn. Sedan hoppas vi, och läkarna, att han vaknar, kan röra på tårna och är sig själv i största möjliga mån. Två veckor av vånda för analys av tumören innan vi får ett besked hur framtiden kommer att se ut. Eftersom vi inte har några VAB-dagar kvar att ta ut kommer vi helt enkelt inte att kunna närvara vid operationerna, vilket är ett måste från läkarvården. Då tyckte handläggaren Linda att vi skulle ta semester. Vilket inte är möjligt att få beviljat en vecka innan operationerna äger rum. Så hur ska vi lösa detta? Det har försäkringskassan inget svar på och de säger att de inte vet.

Efter otaliga samtal med läkare, operationskordinatorer på barnneurokirurgin, kontaktsjuksköterskor och kurator så har de aldrig varit med om detta. Vid jämförelse med andra läkarintyg står det inget om att det finns risk för barnet att avlida utan mer en redogörelse för barnets situation i stort sett identisk med den redogörelse som finns för Hugo. Hugo kommer inte överleva om en operation inte genomförs. Hade vi fått valet kring att det inte var någon fara för hans liv om tumören satt kvar utan åtgärd, men att alternativ fanns att man kunde ta bort den så hade vi nog inte valt att vår son ska genomgå en omfattande och komplicerad operation i ryggmärgen med alla de komplikationer som kan uppstå vid en sådan operation.

Här står vi nu. I en makaber situation med ett barn med hjärntumör och en kraftig skolios som ska opereras, en operation vi själva inte valt att genomföra, otalig tid på sjukhus och troligtvis efterföljande behandling då i stort sätt alla hjärntumörer behandlas med kirurgi i kombination med strålning och/eller cellgifter. Men ändå är han inte allvarligt sjuk?

Med Vänliga Hälsningar

 

 

 


Kommentarer
Postat av: Jane

Vilken fruktansvärd situation ni befinner er i. Kan det inte vara aktuellt med sjukskrivning för någon av er? Det är ju en oerhörd psykisk press för er och ni måste ju må riktigt dåligt av detta. Inte nog med att er lilla kille är sjuk, ni ska inte behöva oroa er för sånt som ekonomi också. Tänker på er och håller tummar och tår.

2014-05-07 @ 17:36:06
Postat av: Jessica Gjertz

Fy fan rent ut sagt! Pengar ska inte vara det som man behöver lägga energi på i er situation. Överklaga beslutet omgående! Så här får det inte gå till!!!!

2014-05-07 @ 18:01:20
Postat av: Elin T

Så hemskt att läsa hur de gör mot er! Hur kan man inte anse att Hugos tillstånd är grund för vård av allvarligt sjukt barn?! Finns det något jag kan göra för att hjälpa? Känns hemskt att läsa om er situation och inte kunna göra någonting! Många kramar till er och hoppas verkligen att de tar sitt förnuft till fånga snart!!

2014-05-07 @ 19:36:30
Postat av: Anonym

Fy fan rent ut sagt vilken situation ni är mitt uppe i. Jag blir så ledsen när jag läser detta! Hoppas av hela mitt hjärta att Hugo kommer bli frisk och stark efter sina behandlingar och att FK inser sitt misstag och gör det minsta dom kan göra: rätt!

2014-05-07 @ 20:01:33
Postat av: Weronica

Hatar det system vi har, det var aldrig tänkt att sparka på de som ligger, jag förstår att du är en kämpa klok och vet vilken väg du ska gå och vilka kontakter du ska ta, men ibland kan det bli övermäktigt, var inte rädd för att be om hjälp vi är många som kan skriva, klaga och skapa debatt! kram

2014-05-07 @ 20:48:25
Postat av: Caroline Åkerlind

Johanna! Jag blir så ledsen och illa berörd av detta! Inget barn, syskon, förälder ska behöva gå igenom detta. Äckligt kallt av FK, hur kan det gå till så här?!
Håller alla tummar för er! All styrka till er!

2014-05-07 @ 20:57:06
Postat av: ISA

Detta svider i mitt mammahjärta! 😢

Hur har Fk mage till att göra detta? Dem är fan inte mänskliga någonstan! Blir rent utav förbannad när jag läser detta!
Ni har det jobbigt nog som det är,räcker inte det??

Sänder styrka och många kramar till hela familjen !! Hoppas lilla kampen blir frisk snart 💕

2014-05-07 @ 21:13:50
Postat av: angelica

Förfärligt! Om jag vore ni skulle jag gå till en läkare och bli sjukskriven, det här tär på er och ni har rätt till ersättning men om det tar för mycket energi att få igenom rätt sorts ersättning bör ni ta den andra vägen medans.. ni kan alltid överklaga och få rätt till slut men medans har ni goda förutsättningar att bli sjukskrivna separat. <3

2014-05-07 @ 21:25:38
Postat av: Emelie

Vårdpersonalens ord ska man inte ifrågasätta! Man ska verkligen inte ifrågasätta en annans arbete överhuvudtaget som man själv inte skulle klara i fem sekunder... Hoppas det går bra!!! Håller tummarna!!

2014-05-07 @ 21:37:46
Postat av: Camilla

Det finns inga ord för hur fruktansvärt hemskt ni har det, att dessutom behöva bråka med fk när allt ni behöver är att bara få vara som familj är helt galet. All styrka till er.

2014-05-07 @ 22:25:14
Postat av: Pierre

Helt sjukt! Delar utav bara helvete!!

2014-05-07 @ 23:00:50
URL: http://nattstad.se/vampe
Postat av: Titti

Förskräckligt och helt oacceptabelt!
Skicka till media; tidningar och t ex Uppdrag Granskning, Kalla fakta etc. Håller tummarna och delar!
Vänliga hälsningar/Titti

2014-05-08 @ 04:05:44
URL: http://indienenligttitti.blogg.se
Postat av: Maria Stigsson

https://www.facebook.com/stiftelsen.henrik.superman

2014-05-08 @ 05:22:40
Postat av: viktoria

Massor massor med styrkekramar till er♥

2014-05-08 @ 05:26:49
Postat av: Kristina Lundgren

Så tufft och så fruktansvärt för er alla!
Det här ska absolut ingen behöva genomlisa.
Märkligt att man ska tvingas slåss mot det system som är skapat för att vara till hjälp och inte något som tar tid och ork från det man behöver fokusera på, sitt barn och familj. Hoppas på att allt löser sig till slut! Kram till er alla, och en extra till Moa.

2014-05-08 @ 09:21:13
Postat av: Annkatrin

Jag finner inga ord 😢 det är fruktansvärt att eran familj ska behöva gå igenom något så hemskt o jobbigt..
Men jag säger det fk ger jag inte mycket för riktiga idioter!!
💗 varmaste kramar till dig och din familj 💗

2014-05-08 @ 10:42:19
Postat av: Mia Hansen

Finns inga ord för det ni går igenom. Är själv läkare och samarbetar med FK regelbundet. Har ALDRIG hört eller stött ett så omänskligt paragrafrytteri ! Håller med Titti och Angelica ovan. Ett stort Lycka till med Allt !, tänker på er och er Hugo. MVH Mia

2014-05-08 @ 11:03:59
Postat av: Kicki

Så här får det inte gå till i Sverige. Massor av styrkekramar till hela familjen. Om någon i er närhet startar ett upprop mot FK så skriver jag på omgående. Håller alla tummar för er.

2014-05-08 @ 19:54:31
Postat av: Anna

Å vad mitt mamma hjärta lider med er! All styrka till er!

2014-05-08 @ 21:31:41
Postat av: Agneta

Jag e en svenska som bor i Canada! Jag blir så ledsen och besviken när jag hör dessa FK berättelser! Resten av världen tror Sverige har en av de bästa social näten i världen men FK gör de dummaste beslut med de starkaste fakta för hjälp! Snälla gå till tv och berätta om er erfarenheter! Det måste finnas några smarta politiker och byråkrater som kan hjälpa till och få ändring!
Håller tummarna och hoppas att allt går vägen för er!!

2014-05-09 @ 07:54:14
Postat av: Annika

Åh vad jag lider med er! Tänk att ni ska behöva strida med fk när ni bara bör få ägna er åt er son. Jag håller tummarna för er! Skicka det du skriver till dagstidningarna om du orkar, ska inte behövas men kan ha effekt! All styrka till er!

2014-05-09 @ 17:36:05
Postat av: Annika

Åh vad jag lider med er! Tänk att ni ska behöva strida med fk när ni bara bör få ägna er åt er son. Jag håller tummarna för er! Skicka det du skriver till dagstidningarna om du orkar, ska inte behövas men kan ha effekt! All styrka till er!

2014-05-09 @ 17:37:55
Postat av: Marie Josefsson

Funderar mycket på hur godtyckligt det verkar vara med Fk. Jag är själv sjukskriven sen snart ett år pga. en ögonsjukdom (är 60 år) och kommer förmodligen inte att kunna jobba mer, i alla fall inte inom det yrke jag hade. Men jag har blivit utomordentligt väl behandlad av Fk. - ingen har ifrågasatt nånting, och pengar kommer som dom ska!
Jag känner andra som har haft samma tur (eller vad det nu kan vara) och ytterligare andra som går igenom ett helvete med denna myndighet!
Så vad beror dessa skillnader på, det ska väl inte hänga på handläggarens eller läkarens högst personliga uppfattning heller? Men nog verkar det så ibland!
All styrka till er!

Marie, en trogen läsare av din blogg!

2014-05-10 @ 13:27:40
Postat av: Susanne Anderson

Åhhh vad det gör ont och läsa detta och hur FK behandlar er. Sparkar på de som redan ligger ner och de ska få ta beslut om detta. Katastrof.
Blir så galet arg åt detta , sen finns det folk som egentligen inte är sjuka och ändå sjukskrivna, Helt vansinnigt.Sen sitter ni i en livshotande situation och blir så illa behandlade.
Önskar jag kunde göra ngt åt detta , fixa en insamlig .
All styrka till dig och Magnus och era nära.
Kramar Sussie, Elin och Timmy

Svar: Tack Sussie! Hälsa dina fina!
Joseharaton

2014-05-13 @ 15:02:52
Postat av: Pernilla

Hej! Fruktansvärt att ni måste lägga så mycket energi på försäkringskassan, det låter ju inte klokt att de ej beviljar er vård av allvarligt sjukt barn ! Har själv varit i er situation med ett barn som fick hjärntumör, hon opererades av Bengt , gick igenom alla behandlingar på q84 ... Vi fick igenom våra intyg direkt , har aldrig varit några problem...tack o lov för det hade jag aldrig orkat kämpa emot , det är tillräckligt med allt annat! Stor styrkekram till er !!!

Svar: Vi fick igenom det idag, sent. Med orden att riktlinjerna inte är tillräckligt tydliga och vips tyckte alla att han faktiskt självklart är allvarligt sjuk?! Känns skönt att veta att vi får tillbringa tiden med rätt!

Åh beklagar. Hoppas verkligen att hon mår bra idag! Och att Bengt är bra (vilket vi verkligen tycker och tror så här långt)!
Kram
Joseharaton

2014-05-13 @ 16:03:49
Postat av: Anonym

Helt sjuk!!!
Vad är de för nummer till försäkringskassan.. Vill nästan ringa och hjälpa till,jag är ett barn och fattar situationen och att den är allvarlig och livshotande,när jag läste dena text vid vissa ställen började jag gråta. Och den där tanken Hugo hade,han ska inge ens tänka på sånt när han är så liten jag är 14 och fattar allt,ville bara skrika åt försäkringskassan.alla som ser detta kan inte alla ringa och klaga till försöktingkassan?!?!?!???!????!seriöst!!!!!!

2014-05-19 @ 22:28:59
Postat av: Sara

Helt galet att behöva kämpa mot FK i denna situation. Håller för övrigt både andan och tummarna för Hugo.
Vår dotter gjorde MR i februari. Besked om tumör i ryggmärgskanalen. Bokad op den 13 maj. EN vecka innan op fick vi besked att den ena neurokirurgen plötsligt gått i pension ! Detta i Linköping. De kallar då in er dokor, Bengt. Han begär ny MR. Tumören har inte vuxit på tre månader och beskedet blir att han inte tänker operera. Nu blir det ny MR i augusti och under tiden förhålla oss till tumören och ha koll på eventuella symtom. När/om op blir av hoppas jag verkligen att vi ska slippa kampen mot FK.
Skönt att ni fått igenom det nu!

Svar: Hej! Oj, vad konstigt. Visst bra att slippa op men fy sjutton för oron... Att veta att den finns där men inte hur den beter sig. Och pension, det visste de väl innan?! Har inte träffat ngn med erfarenhet kring tumör i ryggmärgskanalen, vill gärna hålla kontakten?! Hoppas att den inte växer, många sturkekramar
Joseharaton

2014-05-20 @ 20:46:39
Postat av: Sara

Pensionen kom tydligen plötsligt även för hans kollegor. Det är väl därför de inte har ersättare utan behöver ringa in från Sthlm. Jag håller gärna kontakten. Kommer absolut följa Hugos kamp här. I vårt fall så har Wilja liksom jag en medfödd sjukdom som heter neurofibromatos 1. Då kan man få tumörer lite överallt. Oftast godartade, men det vet man ju inte. I ryggmärgen kan den ju ställa till det ÄVEN om den är benign. Så det är klart att vi önskar att den försvann. Men, visst riskerna med själva op slipper vi också gärna. Oro hur eller hur alltså.
Kram

2014-05-23 @ 07:19:24
Postat av: Anita Gozukara

Min mamma fick diagnosen Steg IIB livmoderhalscancer, så jag slösat bort en massa pengar i flera år för behandling, tills jag såg phoenixtear.ca på internet som cannabisolja kan bota all cancer, försökte jag leta efter ett sätt att få Rick Simpson Oil och slutligen en vän till mig att han hjälpte via e-post: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca berättade för mig hur man kan nå honom och få oljan, jag kunde skicka honom och köpte olja, började min mor att ta den på 12: e januari och ära vare Gud hon var botad i april efter hennes senaste genomsökningen, vill jag tacka Dr.Eric Oliver för den tid han tillbringade i att få denna olja för att rädda liv hans e-post är ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca, arbetsolja för alla typer av cancer, och det är värt det.

2014-05-26 @ 23:25:23
Postat av: Rosana Ekelund

Jag är så tacksam mot Rick Simpson för att förse mig med cannabis olja här i Sverige. Jag var diagnostisera med Bröstcancer 2 år sedan, och sedan dess har jag gjort en hel del Chemo och strålning som inte hjälper mig, men bara skadat mitt immunförsvar och göra den svaga och hjälplösa. Jag kom över Phoenix Tears och jag har läst om Cannabis oljan mycket och såg att jag kunde ge mig med Hemp Oil här är staten, jag kontaktade honom på: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca för upphandling av denna medicin, till min raska medicinen anskaffades och levereras inom 48 timmar, och jag har varit på behandling för de senaste 3 månaderna. Är nu här för att vittna om att jag inte mer en cancerpatient, jag har erfarenhet av en total förvandling i mitt hälsosektorn med Rick Simpson Hampa oljeservice. för alla cancerpatient som bor i Amerika och europeiska regionen, få din Hampaolja från ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca,
Rosana Ekelund

2014-05-26 @ 23:28:47
Postat av: Linda Wadler

Min make som är mycket smittades med tjocktarmscancer med Mets till andra delar av kroppen, han fick även 6 månader kvar att leva. Livet för familjen var en levande helvete med sorg i hjärtat, men idag jag säger världen som cannabisolja har sparat min make från att dö. Han är fortfarande vid liv och vi är i den 10: e månaden. Gud är så stor. Tack vare Dr Gareth Walsh som sålde Hampaolja för oss som vi använde för att bota min makes sjukdom. Än en gång vill jag tacka Dr Gareth Walsh för hans underbara hampa olja vi är nu glada med min make tillbaka levande, starka och friska. Du kan kontakta Dr. Gareth på varje medicinsk fråga på sin e-post: drwalshmedicalservice@outlook.com för mer hjälp.

2016-03-06 @ 03:05:37
URL: http://joseharaton.blogg.se/
Postat av: RICK SIMPSON

Am muazzam märke bas i Tyskland, var min fru lider
från bröstcancer och läkaren berättade att det fanns ingenting som
han kunde göra för att rädda min älskade hustru. Sedan en vän berättade för mig om
Rick Simpson hampa olja som kan bota cancer, jag sa till honom att min fru
bröstcancer var i det sista steget som jag inte tror att hampa olja
skulle bota det och han övertalade mig att prova, för kärleken till min fru,
Jag beslutade att ge det ett försök.
Jag gjorde en del efterforskningar och jag hittade en läkare som hjälpt mig med
cannabis olja för att bota min frus bröstcancer och han försäkrade mig att
efter 4 månader cancern skulle finnas någon mer, här är den e-post till
kontakta: Rick ricksimpsoncanceroil@gmail.com
Jag köpte den och hon använde det, det fungerade precis som läkaren
fastställt dem. Tack vare läkare Rick för att ta bort sorgen i mitt i
mitt hushåll kan ni föreställa er att min fru har en 2 år gammal
dotter och en 6 sex månader gamla son, vad skulle jag ha gjort. Gud kommer
prise Dr. RICK
Simpson för att hjälpa mig med cannabis olja och för hans stöd och
vård, kontakta E-post: ricksimpsoncanceroil@gmail.com, vad kan jag säga
till min herre, allt jag har att säga är Tack Herre

2016-03-23 @ 15:14:17
URL: http://www.thehealthcure.org

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0